Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN hướng dẫn Quyết định 254/2006/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Bộ Công thương - Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Y tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương Người ký: Bùi Bá Bổng, Nguyễn Đồng Tiến, Trần Doãn Thọ, Trương Chí Trung, Nguyễn Cẩm Tú, Trịnh Quân Huấn Ngày ban hành: 31/01/2008 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN hướng dẫn Quyết định 254/2006/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Bộ Công thương - Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Y tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 254/2006/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2006 CỦA THỦ ...
 • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • 2. Hàng hoá thương mại biên giới
 • 3. Chất lượng hàng hoá thương mại biên giới
 • 4. Thanh toán tiền hàng
 • 5. Chính sách thuế và lệ phí
 • II. MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI
 • 1. Chủ thể được mua bán, trao đổi hàng hoá qua biên giới
 • 2. Cửa khẩu, địa Điểm mua bán trao đổi hàng hoá qua biên giới
 • 3. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới: Thực hiện theo quy định ...
 • III. XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI
 • 1. Chủ thể Việt Nam được xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới
 • 2. Cửa khẩu xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới
 • 3. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu qua biên giới: Thực hiện theo quy định của Luật Hải ...
 • IV. MUA BÁN HÀNG HOÁ TẠI CHỢ BIÊN GIỚI, CHỢ CỬA KHẨU, CHỢ TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
 • 1. Chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu
 • 2. Chủ thể kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu
 • 3. Quản lý chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu
 • 4. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá được mua bán, trao đổi tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong ...
 • V. XUẤT NHẬP CẢNH NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIỆN LIÊN QUAN TỚI XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ QUA BIÊN GIỚI
 • 1. Người và phương tiện của Việt Nam
 • 2. Người và phương tiện của nước ngoài có chung biên giới
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Xử lý vi phạm
 • 2. Trách nhiệm của Bộ Công Thương
 • 3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan
 • 4. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới
 • VII. HIỆU LỰC THI HÀNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN

Đang cập nhật