Quyết định 43/2005/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 43/2005/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 43/2005/QĐ-BGTVT về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 43/2005/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình Ngày ban hành: 19/09/2005 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 43/2005/QĐ-BGTVT về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC PHÂN CHIA TIỀN CÔNG CỨU HỘ CỦA THUYỀN BỘ TÀU BIỂN VIỆT NAM
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Nguyên tắc phân chia tiền công cứu hộ
  • Điều 3. Cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ
  • Điều 4. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Điều 6. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 43/2005/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 43/2005/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 43/2005/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 43/2005/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 43/2005/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật