Quyết định 25/2008/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 25/2008/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 25/2008/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 25/2008/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 05/02/2008 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 25/2008/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁC ...
  • Điều 1 Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây ...
  • Điều 2 Tiếp tục thực hiện và bổ sung các cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ...
  • Điều 3 Tổ chức thực hiện
  • Điều 4 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 5 Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Tây Nguyên và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ...

Ngày 5/2/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 25/2008/QĐ-TTg cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010. Cụ thể,

Một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010:

- Tốc độ tăng trưởng GDP của Vùng đạt bình quân hàng năm từ 12 - 13%;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 3 - 4%, thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững, không để tái đói nghèo;

- Giải quyết việc làm mới cho từ 12 - 14 vạn lao động/năm;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 25 - 30%;

- Tổng diện tích rừng đạt khoảng 3,54 triệu ha (rừng phòng hộ 95 vạn ha), nâng độ che phủ rừng đạt 65%;

- Tỷ lệ dân dùng nước sạch ở thành phố 95%; ở nông thôn 80%.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 25/2008/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 25/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 25/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 25/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 25/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật