Nghị định 35/2008/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 35/2008/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 35/2008/NĐ-CP về việc xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang Số hiệu: 35/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 25/03/2008 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 35/2008/NĐ-CP về việc xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGHĨA TRANG
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Các nguyên tắc đối với hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang
 • Điều 4. Quy định diện tích đất tối đa cho một phần mộ cá nhân
 • Điều 5. Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nghĩa trang
 • Điều 6. Hỗ trợ, ưu đãi đầu tư xây dựng nghĩa trang
 • Điều 7. Chính sách xã hội đối với các đối tượng đặc biệt
 • Điều 8. Các hành vi bị cấm
 • Chương 2: QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, CẢI TẠO, ĐÓNG CỬA VÀ DI CHUYỂN NGHĨA TRANG
 • Điều 9. Quy hoạch địa điểm nghĩa trang
 • Điều 10. Quy hoạch xây dựng nghĩa trang
 • Điều 11. Xây dựng mới hoặc mở rộng nghĩa trang
 • Điều 12. Cải tạo nghĩa trang
 • Điều 13. Đóng cửa nghĩa trang
 • Điều 14. Di chuyển nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ
 • Điều 15. Trách nhiệm cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ
 • Chương 3: QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG
 • Điều 16. Xác định đơn vị quản lý nghĩa trang
 • Điều 17. Nội dung quản lý nghĩa trang
 • Điều 18. Lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang
 • Điều 19. Chi phí quản lý nghĩa trang
 • Điều 20. Giá dịch vụ nghĩa trang
 • Điều 21. Quy chế quản lý nghĩa trang
 • Điều 22. Trách nhiệm của đơn vị quản lý nghĩa trang
 • Điều 23. Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ nghĩa trang
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Tổ chức thực hiện
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành

Nghị định 35/2008/NĐ-CP quy định về các hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên lãnh thổ Việt Nam, việc xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang quốc gia không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 35/2008/NĐ-CP.

Nghị định 35/2008/NĐ-CP áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến các hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định của Nghị định 35/2008/NĐ-CP thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

Theo quy định của Nghị định 35/2008, các đối tượng sau đây sẽ được hưởng chính sách ưu đãi khi mất:

- Người vô gia cư không có thân nhân hoặc có thân nhân nhưng không có điều kiện lo việc táng, chết ở địa phương nào thì địa phương nơi đó sẽ lo toàn bộ chi phí táng phù hợp với địa phương.

- Người không có thân nhân sống ở địa phương nào thì khi chết chính quyền địa phương đó sẽ tổ chức táng ở nghĩa trang tại địa phương với chi phí được lấy từ tài sản của người chết hoặc từ ngân sách địa phương.

- Các trường hợp chết do thiên tai, dịch bệnh, chính quyền địa phương có trách nhiệm hỗ trợ, tổ chức táng cho người chết, bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường.

 

Nghị định 35/2008/NĐ-CP có hiệu lực ngày 12/04/2008.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 35/2008/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 35/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 35/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 35/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 35/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật