Nghị định 44/2008/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 44/2008/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 44/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất Số hiệu: 44/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 09/04/2008 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Nghị định 44/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

  • NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 198/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính ...
  • Điều 2. Điều khoản thi hành
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 44/2008/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 44/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 44/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 44/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 44/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật