Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BYT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BYT-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 03/2008/TTLT-BYT-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Quốc Triệu, Trần Văn Tuấn Ngày ban hành: 25/04/2008 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ, PHÒNG Y TẾ ...
 • Phần I SỞ Y TẾ
 • I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
 • II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
 • Phần II PHÒNG Y TẾ
 • I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
 • II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • III. TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
 • Phần III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BYT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BYT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BYT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BYT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BYT-BNV

Đang cập nhật