Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Người ký: Đàm Hữu Đắc, Phạm Vũ Luận, Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 28/04/2008 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 152/2007/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2007 CỦA THỦ ...
 • I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • II. MỨC HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH
 • III. HỒ SƠ, THỦ TỤC XÉT, CẤP HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH
 • IV. TRƯỜNG HỢP DỪNG CẤP HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH
 • V. NGUỒN KINH PHÍ, PHƯƠNG THỨC CẤP VÀ BỒI HOÀN HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH
 • VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC I Mẫu giấy xác nhận của cơ sở giáo dục
 • PHỤ LỤC II Mẫu bản cam kết
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

Đang cập nhật