• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 10035/CT-TTHT năm 2013 lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10035/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10035/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Hiếu Đức
Địa chỉ: Phòng G-C, 215 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1
Mã số thuế: 0304424956

Trả lời văn thư không số ngày 22/11/2013 của Công ty về việc lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1b Điều 14 Chương III Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:

“...

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ”.

Trường hợp Công ty theo trình bày và hóa đơn đính kèm, khi lập hóa đơn Công ty đã gạch chéo phần còn trống theo cách thức: gạch ngang bắt đầu từ tiêu thức “số thứ tự” đến hết tiêu thức “nội dung” (tên hàng hóa, dịch vụ) sau đó gạch chéo xuống đến ô trống cuối cùng của tiêu thức “thành tiền” thì hóa đơn này được xem là hợp lệ.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
3277 – 313256/13 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10035/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 03/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10035/CT-TTHT

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250333