• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 10065/CT-TTHT năm 2014 về thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động gia công in do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10065/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10065/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

Nhà Xuất Bản Văn Hoá - Văn Nghệ TP.HCM
Địa chỉ: 88-90 Ký Con P.Nguyễn Thái Bình,
P.Nguyễn Thái Bình, Q.1
MST: 0310264549

 

Trả lời văn thư số 108/CVNXBVHVN ngày 04/11/2014 của Nhà Xuất Bản về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014):

+ Tại Khoản 15, Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học-kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền.

....

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định trên, hoạt động gia công in (trừ in tiền) áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Cục Thuế TP thông báo Nhà Xuất Bản biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 3;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
3688-2014 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10065/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 21/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10065/CT-TTHT

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263403