• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1018/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn việc xác định cự ly vận chuyển rác và định mức thu gom, vận chuyển nước rỉ rác do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1018/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1018/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn việc xác định cự ly vận chuyển rác và định mức thu gom, vận chuyển nước rỉ rác.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 29/CV.CTĐT ngày 22/03/2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu về việc xác định cự ly vận chuyển rác trong định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị và xây dựng định mức thu gom, vận chuyển nước rỉ rác từ các trạm trung chuyển rác. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, thì việc tổ chức xác định, hướng dẫn và quy định áp dụng định mức cho công tác thu gom nước rỉ rác trên địa bàn thành phố Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Vũng Tàu quyết định.

2. Đối với công tác thu gom và vận chuyển rác quy định tại mã hiệu MT2.02.00 và MT2.05.00 trong tập Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị công bố kèm theo văn bản số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng, thì cự ly thu gom và vận chuyển rác trong định mức được xác định từ điểm đỗ xe ép rác tới điểm thu rác đầu tiên, sau đó di chuyển tới các điểm thu gom kế tiếp, di chuyển tới điểm đổ rác (sau khi xe đầy rác) và quay trở về điểm đỗ xe.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1018/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 22/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1018/BXD-KTXD

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244020