• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


 

Công văn 10182/VPCP-V.I năm 2017 về kết quả xử lý nội dung báo chí phản ánh trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10182/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10182/VPCP-V.I
V/v kết quả xử lý nội dung báo chí phản ánh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại văn bản số 175/BC-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 về kết quả xử lý các nội dung báo chí phản ánh liên quan đến cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại văn bản số 175/BC-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 về kết quả xử lý một số cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum vi phạm mà báo chí phản ánh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,
các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V
.I (3), Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10182/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 25/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10182/VPCP-V.I

287

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362462