• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1020/VPCP-QHQT năm 2018 về tiếp nhận lô hàng xe đạp đã qua sử dụng do tổ chức Pedals for Progress (Hoa Kỳ) viện trợ thông qua Quỹ Dariu (Thụy Sĩ) cho tỉnh Vĩnh Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1020/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1020/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận lô hàng xe đạp đã qua sử dụng do tổ chức Pedals for Progress (Hoa Kỳ) viện trợ thông qua Quỹ Dariu (Thụy Sĩ) cho tỉnh Vĩnh Long.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long;
- Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10649/BKHĐT-KTĐN ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc tiếp nhận lô hàng xe đạp đã qua sử dụng do tổ chức Pedals for Progress (Hoa Kỳ) viện trợ thông qua Quỹ Dariu (TDF) (Thụy Sĩ) cho tỉnh Vĩnh Long, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Không nhập khẩu lô hàng gồm 1.100 chiếc xe đạp đã qua sử dụng do Tổ chức Pedals for Progress (Hoa Kỳ) viện trợ thông qua Quỹ Dariu (TDF) (Thụy Sĩ) cho tỉnh Vĩnh Long.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao đi với các bên tài trợ để thay đổi hạng mục hỗ trợ cho phù hợp với pháp luật Việt Nam và yêu cầu thực tế của địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: CN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1020/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 27/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1020/VPCP-QHQT

269

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373866