• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 10249/TCHQ-GSQL năm 2014 về tạm xuất - tái nhập xe ôtô đang sử dụng sang Mỹ sửa chữa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10249/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10249/TCHQ-GSQL
V/v tạm xuất - tái nhập xe ôtô đang sử dụng sang Mỹ sửa chữa

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2663/HQHCM-GSQL ngày 22/7/2014 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thì chiếc xe ôtô nhãn hiệu BMW của bà Từ Tuyết Anh sản xuất năm 2007 đã nhập khẩu về Việt Nam từ năm 2008, như vậy đến nay chiếc xe đã quá 5 năm tính từ năm sản xuất. Do vậy, căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì chiếc xe ôtô nêu trên không đủ điều kiện tái nhập sau khi xe sửa chữa xong.

Vậy, đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn bà Từ Tuyết Anh liên hệ với Bộ Công Thương để được xem xét giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ XNK - BTC (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 9. Một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định riêng

1. Nhập khẩu ô tô:

a) Ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm điều kiện: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.

b) Căn cứ yêu cầu quản lý từng thời kỳ, Chính phủ giao Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu ô tô các loại chở người từ 9 (chín) chỗ ngồi trở xuống.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10249/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10249/TCHQ-GSQL

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244240