• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam


 

Công văn 10252/VPCP-QHĐP năm 2018 bổ sung tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10252/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10252/VPCP-QHĐP
V/v bổ sung tài liệu trình QH tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Công an;
- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 2256/TTKQH-TH ngày 17 tháng 9 năm 2018 về việc bổ sung tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng các bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị Báo cáo thuyết minh của Chính phủ về việc xem xét, phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

3. Đối với các Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chưa bổ sung các báo cáo vào Chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV vì cần báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thiện hồ sơ các Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Bộ Chính trị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 2256/TTKQH-TH ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- TTKQH;
- VPQH: các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Thư ký các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, NC, CN;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10252/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 22/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10252/VPCP-QHĐP

475

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
397578