• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 1041/XNK-XXHH năm 2015 về danh sách nhà xuất khẩu được lựa chọn tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ của các nước thành viên Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1041/XNK-XXHH
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1041/XNK-XXHH
V/v danh sách các nhà xuất khẩu được lựa chọn tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ của các nước thành viên Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Để triển khai các quy định của Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo tới Tổng cục Hải quan bản danh sách các thương nhân và mặt hàng được lựa chọn tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ của các nước thành viên Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN bao gồm Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa Phi-líp-pin, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Vương quốc Thái Lan (đính kèm). Trong đó, danh sách của Vương quốc Thái Lan là bản cập nhật ngày 16 tháng 11 năm 2015.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã gửi danh sách nêu trên cho Tổng cục Hải quan tới các địa chỉ email (ngoclth@customs.gov.vn và binhdth@customs.gov.vn) ngày 16 tháng 11 năm 2015.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để quý Tổng cục phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Phan Văn Chinh (để b/c);
- Cục Giám sát quản lý về hải quan (TCHQ);
- Lưu: VT, XXHH hanhhh.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1041/XNK-XXHH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu   Người ký: Phan Thị Diệu Hà
Ngày ban hành: 24/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1041/XNK-XXHH

2.474

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297025