• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Chính phủ điện tử

 

Công văn 10425/VPCP-KSTT năm 2018 về xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10425/VPCP-KSTT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10425/VPCP-KSTT
V/v xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 - 2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ và ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 3538/BTTTT-THH ngày 18 tháng 10 năm 2018 về việc xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2025, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2025 nhằm bảo đảm triển khai có lộ trình, đồng bộ các dự án về Chính phủ điện tử sau khi Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025 được ban hành; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VPCP: BTCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, KGVX;
- Lưu: VT, KSTT(2b).Trung.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10425/VPCP-KSTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 25/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10425/VPCP-KSTT

516

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
397944