• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 10589/TCHQ-TXNK năm 2016 về mã số mặt hàng nhôm, đồng ở dạng tấm, lá và dải do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10589/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10589/TCHQ-TXNK
V/v mã số mặt hàng nhôm dạng tấm

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Oristar.
(Tầng 9, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 16/2016/CV-ORISTAR ngày 26/10/2016 của Công ty c phần Oristar đề nghị hướng dẫn mã số mặt hàng nhôm, đồng ở dạng tấm, lá và dải, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại chú giải 1(g) và 1(d) chú giải chương 74, chương 76 Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị Định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính Phủ thì nhôm hoặc đồng ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng là các sản phẩm có bề mặt được làm phng (trừ các sản phẩm chưa gia công nhóm 74.03), ở dạng cuộn hoặc không, có mặt ct ngang đặc hình chữ nhật (trừ hình vuông) có hoặc không có các góc được làm tròn (k cả hình chữ nhật biến dạng”, có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song) chiều dày bằng nhau, cụ thể:

- Với dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông) chiều dày không quá 1/10 chiều rộng;

- Với các hình dạng khác trừ hình chữ nhật và hình vuông, với mọi loại kích thước, với điều kiện chúng không mang đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác.

Theo đó, các sản phẩm nhôm hoặc đồng dạng hình chữ nhật có chiều dày trên 1/10 chiều rộng thì không phải là tấm, lá, dải hoặc dải mỏng nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Oristar được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT
Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10589/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10589/TCHQ-TXNK

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330489