• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10636/BTC-THTK năm 2013 thực hiện ngắt chuyển hệ thống TABMIS sang Môi trường dự phòng do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 10636/BTC-THTK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10636/BTC-THTK
V/v thực hiện ngắt chuyển hệ thống TABMIS sang Môi trường dự phòng

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ/Ngành đang tham gia vận hành hệ thống TABMIS
- Kho bạc Nhà nước (Sở giao dịch)
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Theo kế hoạch dự án TABMIS, Bộ Tài chính (Ban Triển khai TABMIS) sẽ tiến hành việc ngắt chuyển qua lại giữa hai môi trường sản xuất và dự phòng của hệ thống TABMIS để kiểm thử tình huống giả định ngắt, chuyển có mục đích phục vụ cho việc bảo hành/bảo trì Môi trường sản xuất thường niên.

Trên cơ sở đó để giảm thiểu rủi ro mất mát, sai lệch dữ liệu trước và sau khi chuyển đổi, Ban triển khai TABMIS thông báo kế hoạch và đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số công việc sau:

1. Thời gian thực hiện:

Chuyển từ Môi trường sản xuất sang Môi trường dự phòng:

+ 18h00 Thứ Sáu ngày 16/08/2013 ngắt truy cập của người sử dụng vào hệ thống TABMIS.

+ Ban triển khai thực hiện chuyển đổi môi trường vào sáng Thứ Bảy ngày 17/08/2013.

Vận hành hệ thống TABMIS trên Môi trường dự phòng: Từ 7h00 Thứ Hai (19/08/2013) đến 18h00 Thứ Sáu (23/08/2013).

Chuyển từ Môi trường dự phòng về Môi trường sản xuất:

+ 18h00 Thứ Sáu ngày 23/08/2013 ngắt truy cập của người sử dụng vào hệ thống TABMIS.

+ Ban triển khai thực hiện chuyển đổi môi trường vào Sáng Thứ Bảy ngày 24/08/2013.

+ 7h00 Thứ Hai ngày 26/08/2013, hệ thống TABMIS vận hành trên Môi trường sản xuất như thường lệ.

2/ Một số lưu ý:

Ngày trước khi chuyển đổi (Thứ 6 ngày 16/08/2013 và 23/08/2013):

- Từ 16h30: việc nhập liệu cần được thực hiện gọn gàng, hoàn thiện, phê duyệt xong dứt điểm trước 16h30, đảm bảo rằng không còn sự thay đổi nào về dữ liệu phát sinh sau 17h00.

- Đối với dữ liệu thu NSNN nhập trên hệ thống TCS:

o Dữ liệu phát sinh trong ngày cần đảm bảo thực hiện giao diện đẩy vào TABMIS muộn nhất đến 16h30.

o Việc kết xuất dữ liệu từ TCS sang cơ quan thu vẫn thực hiện bình thường.

- Đối với dữ liệu giao diện trong ngày của các chương trình thanh toán, liên kho bạc:

o Hoàn thành mọi giao diện trước 16h30.

o Các phát sinh sau 16h30 nhập thủ công vào hệ thống thanh toán (giao diện từ TABMIS đi) và nhập thủ công vào TABMIS (giao diện đến TABMIS)

- Đối với giao diện Danh mục dùng chung (CCDB): trong trường hợp giao diện khẩn cấp, cần thực hiện giao diện trước 12h00 trưa.

Các ngày sau chuyển đổi:

- Trong quá trình sử dụng hệ thống sau khi chuyển đổi, nếu các đơn vị phát hiện có sự cố, đề nghị liên hệ ngay với Trung tâm hỗ trợ TABMIS theo địa chỉ thư điện tử hotrotabmis@vst.gov.vn; tabmisvn@vn.ibm.com và điện thoại 0466732846. Ngoài ra, đối với lỗi kết nối có thể liên hệ các đầu mối hỗ trợ theo Phụ lục đính kèm.

- Trong thời gian vận hành hệ thống TABMIS trên máy chủ Môi trường dự phòng (19/08-23/08), do hiệu năng của các máy chủ trên Môi trường dự phòng chỉ bằng 70% trên Môi trường sản xuất nên các đơn vị lưu ý thực hiện theo các hướng dẫn để tránh ảnh hưởng đến hiệu năng hệ thống (tương tự hướng dẫn trong giai đoạn Xử lý cuối năm), không nên chạy các báo cáo tùy chỉnh có dải tham số quá dài. Trong trường hợp cần thiết, Ban triển khai sẽ có thông báo hướng dẫn cho Kế toán trưởng, người sử dụng chính tại các đơn vị Bộ/ngành, KBNN và Sở Tài chính tỉnh.

Đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ ĐT, Vụ HCSN, Vụ TCNH, Cục TCDN, Cục QLN&TCĐN, Cục THTK&TC;
- Cục CNTT - KBNN (Helpdesk);
- BQLDA CCQLTCC;
- Lưu: VT, THTK.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC TIN HỌC VÀ
THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
PHÓ TRƯỞNG BAN TRIỂN KHAI TABMIS
Đặng Đức Mai

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH TỔ HỖ TRỢ NGẮT CHUYỂN HỆ THỐNG TABMIS SANG MÔI TRƯỜNG DỰ PHÒNG
(Kèm theo công văn số 10636/BTC-THTK ngày 13 tháng 08 năm 2013)

STT

Họ và tên

Điện thoại liên hệ

Mô tả

1

Nguyễn Việt Minh

0949362126

Hỗ trợ kết nối phía STC, B/N

2

Trần Thượng Dương

0985520085

Hỗ trợ kết nối phía STC, B/N

3

Phạm Huy Sơn

0983888980

Hỗ trợ kết nối phía KBNN

4

Trần Khánh Hiệp

0928091984

Hỗ trợ kết nối phía KBNN

5

Dương Đức Cường

0953376917

Hỗ trợ kết nối phía KBNN

6

Phạm Hải Thái

0913515131

Hỗ trợ kết nối phía KBNN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10636/BTC-THTK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đặng Đức Mai
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10636/BTC-THTK

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204348