• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1080/GSQL-GQ2 năm 2014 về hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1080/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1080/GSQL-GQ2
V/v hàng hóa XK qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu KTCK

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản Hải Phòng
(Đ/c: số 101, đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 119-2014/CV-CBTS ngày 31/07/2014 của Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản Hải Phòng đề nghị hướng dẫn việc xuất khẩu hàng gia công, sản xuất xuất khẩu qua cửa khẩu phụ Bản Vược (nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu đã có đầy đủ lực lượng chức năng Hải quan, biên phòng, kiểm dịch và các cơ quan chức năng khác), Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn Cục Hải quan Lào Cai tại các văn bản số 8887/TCHQ-GSQL ngày 15/7/2014 và 9502/TCHQ-GSQL ngày 29/07/2014, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Gia công thuộc Cục Hải quan Lào Cai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Lào Cai (để biết, t/hiện);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1080/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 06/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1080/GSQL-GQ2

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243189