• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 1084/BGTVT-ĐTCT năm 2018 về triển khai lắp đặt hệ thống thu giá tự động không dừng trên toàn quốc theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 1084/BGTVT-ĐTCT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1084/BGTVT-ĐTCT
V/v triển khai lắp đặt hệ thống thu giá tự động không dừng trên toàn quốc theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nhà đầu tư các dự án BOT đường bộ.

Ngày 27/3/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg về việc thu giá sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, trong đó có giao Cơ quan nhà nước có thẩm quyền các dự án BOT có trách nhiệm triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tự động điện tử không dừng đảm bảo yêu cầu về kết nối liên thông giữa các hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng và đảm bảo đúng lộ trình quy định (chậm nhất đến ngày 31/12/2018, toàn bộ các trạm trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên phải vận hành hệ thống thu giá theo hình thức điện tử tự động không dừng; các trạm còn lại trên toàn quốc phải vận hành hệ thống trước ngày 31/12/2019).

Để đảm bảo kết nối liên thông và triển khai đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và nhà đầu tư các dự án BOT đường bộ:

- Triển khai đầu tư, lắp đặt hệ thống thu giá tự động không dừng đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg , đặc biệt đối với các trạm trên Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, Quốc lộ 19, Quốc lộ 20.

- Thống nhất áp dụng công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến thụ động (RFID passive) theo tiêu chuẩn ISO 18000-63 cho hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng.

- Bảo đảm sự đồng bộ và yêu cầu về kết nối liên thông giữa các hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện ttự động không dừng theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kết nối liên thông với các hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng đã được Bộ Giao thông vận tải triển khai lắp đặt, đảm bảo cho các phương tiện sử dụng một loại thẻ RFID có thể thực hiện thu giá điện tử tự động không dừng tại các trạm thu giá trên toàn quốc.

- Thực hiện Quyết định số 2255/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành yêu cầu kỹ thuật chung đối với hệ thống thu phí (thu giá) điện tử không dừng sử dụng công nghệ RFID trong giao thông vận tải đường bộ, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được hướng dẫn và thống nhất về mã “Company Prefix” trong cấu trúc mã EPC của thẻ RFID (mã “Company Prefix” được Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng cấp theo quy hoạch thỏa thuận với Tổng cục Đường bộ Việt Nam); mã trạm giao dịch đối với các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý; vấn đề sử dụng, quản lý, kết nối dữ liệu từ hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng và các vấn đề khác có liên quan.

- Phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong quá trình triển khai, đảm bảo sự đồng bộ, kết nối liên thông và tiến độ chung của cả hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cám ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các nhà đầu tư đối với ngành giao thông vận tải trong thời gian tới./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ởng (để b/c);
- Tổng cục ĐBVN;
- VEC;
- Công ty VETC;
- Lưu: VT, ĐTCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1084/BGTVT-ĐTCT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 30/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1084/BGTVT-ĐTCT

315

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377434