• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 10855/CT-TTHT năm 2013 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10855/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 10855/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Mạng Lưới HS Việt Nam
Địa chỉ: P2205, Tòa nhà Sàigòn Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, p.Bến Nghé, Q.1
MST: 0102142123

Trả lời văn bản số HSVN_00012 ngày 02/12/2013 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau :

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT - BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, hàng hóa bị lỗi khách hàng yêu cầu bồi thường, chỉ có văn bản của khách hàng yêu cầu bồi thường không có chứng từ chứng minh hàng hóa bị lỗi, khách hàng không trả lại hàng bị lỗi thì không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Về hạch toán kế toán, đề nghị Công ty nghiên cứu chế độ kế toán hiện hàng để thực hiện, trường hợp còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ vụ chế độ kế toán - kiểm toán Bộ Tài Chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT 2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
3334 – 314054/13 mthu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10855/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 25/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10855/CT-TTHT

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250756