• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 10871/CT-TTHT năm 2013 điều chỉnh nội dung trên hóa đơn đã đặt in do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10871/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10871/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn, chứng từ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công Ty TNHH thực phẩm Vạn Đức.
Địa chỉ: lô C27/II, Đường 2F, KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Chánh, TP.HCM
Mã số thuế: 0302207723

Trả lời văn thư ngày 02/12/2013 của ng ty về hóa đơn, chứng từ; Cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

+Tại khoản 2 Điều 9 qui định:

“...

Đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

...

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

...”

+ Tại khoản 3 Điều 9 qui định:

“... Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân khi thay đổi tên, địa chỉ thông báo phát hành số lượng hoá đơn còn tiếp tục sử dụng không có hoá đơn mẫu hoặc các chi nhánh trực thuộc sử dụng chung mẫu hoá đơn với trụ sở chính khi thông báo phát hành hoá đơn không đủ hoá đơn mẫu thì được sử dụng 01 số hóa đơn đầu tiên sử dụng theo tên, địa chỉ mới hoặc được phân bổ để làm hoá đơn mẫu. Trên hóa đơn dùng làm mẫu gạch bỏ số thứ tự đã in sẵn và đóng chữ “Mẫu” để làm hóa đơn mẫu. Các hóa đơn dùng làm hóa đơn mẫu không phải thực hiện thông báo phát hành (không kê khai vào số lượng hóa đơn phát hành tại Thông báo phát hành hóa đơn).

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, ngày 17/10/2013 Công ty được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 15), trong đó thay đổi loại hình và tên Công ty từ Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức thành Công ty TNHH thực phẩm Vạn Đức nhưng địa chỉ, mã số thuế không thay đổi thì Công ty đóng dấu tên mới vào bên cạnh tiêu thức tên cũ để tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã đặt in, đồng thời thực hiện gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 64/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KTr1;
- P. Pháp Chế;
- Lưu: (HC,TTHT).
3329-314014 (20/12/13)Vhdchau.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10871/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 26/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10871/CT-TTHT

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250759