• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công nhân quốc phòng Viên chức quốc phòng


Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Công văn 10903/VP-TH năm 2017 đính chính Thông tư 207/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng do Văn phòng Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Công văn 10903/VP-TH
Bản Tiếng Việt

BỘ QUỐC PHÒNG
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10903/VP-TH
V/v đính chính Thông tư số 207/2017/TT-BQP ngày 23/8/2017 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Văn thư các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

Ngày 23/8/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 207/2017/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng. Do sơ suất, nên tại trang 5, khoản 5 Điều 4 của Thông tư có ghi "Chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được thực hiện như sau", nay xin đính chính lại là "Chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được thực hiện như sau".

Văn phòng Bộ Quốc phòng xin gửi bản sửa đến và đề nghị văn thư các cơ quan, đơn vị báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và thay giúp trang 5, 6 của Thông tư trên (Văn phòng xin gửi trang 5, 6 kèm theo Công văn này).

Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan, đơn vị./.

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Thiếu tướng Hoàng Văn Sâm

 

Điều 4. Cách chuyển xếp lương
...
5. Chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được thực hiện như sau:

a) Chuyển xếp loại, nhóm lương

Tại thời điểm tuyển dụng công nhân quốc phòng, nếu được bố trí đúng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm thì thực hiện như quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, nếu được bố trí không đúng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm hoặc văn bằng đào tạo không đúng chuyên môn, chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm thì thực hiện như quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

b) Chuyển xếp bậc lương

Chuyển xếp vào Bậc 1 theo loại, nhóm lương đã xác định tại điểm a khoản này.

c) Thời điểm nâng bậc lương lần sau được tính từ tháng tuyển dụng công nhân quốc phòng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10903/VP-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Bộ Quốc phòng   Người ký: Hoàng Văn Sâm
Ngày ban hành: 16/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/10/2017   Số công báo: Từ số 757 đến số 758
Lĩnh vực: Quốc phòng, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10903/VP-TH

339

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364224