• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 10915/TCHQ-GSQL năm 2015 thực hiện thí điểm kéo dài thời gian thông quan hàng thủy, hải sản tại cửa khẩu Kim Thành do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10915/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10915/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thí điểm kéo dài thời gian thông quan hàng thủy, hải sản tại cửa khẩu Kim Thành

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại văn bản số 9848/VPCP-NC ngày 30 tháng 10 năm 2015 về việc cho phép thực hiện thí điểm kéo dài thời gian thông quan từ 07h00 đến 22h00 hàng ngày đối với mặt hàng thủy hải sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường, bố trí công chức hải quan làm thủ tục, kiểm tra giám sát các mặt hàng thủy hải sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, đảm bảo đủ lực lượng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu và quản lý chặt chẽ đúng quy định của pháp luật, thời gian thông quan từ 07h00 đến 22h00 hàng ngày theo ch đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Đi với các mặt hàng xuất khẩu khác, hàng tạm nhập tái xuất, hàng nhập khẩu: thời gian thông quan thực hiện từ 07h00 đến 17h00 theo đúng quy định về giờ đóng mở cửa khẩu Kim Thành của Chính phủ.

- Phối hợp với Ban quản lý cửa khẩu bố trí điều kiện về bãi kiểm tra, giám sát đảm bảo đủ ánh sáng phục vụ cho công chức hải quan và các lực lượng chức năng tại ca khẩu thực hiện nhiệm vụ.

- Sau khi hết thi gian thí điểm, báo cáo kết quả và nêu rõ những khó khăn thuận lợi trong quá trình thực hiện về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND tỉnh Lào Cai (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10915/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10915/TCHQ-GSQL

2.447

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295893