• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 10916/BTC-TCHQ năm 2015 về thành lập kho ngoại quan xăng dầu tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 10916/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10916/BTC-TCHQ
V/v thành lập kho ngoại quan xăng dầu tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Phúc đáp công văn số 7365/BCT-KH ngày 21/7/2015 của Bộ Công Thương về việc tham gia ý kiến việc Tổng công ty Dầu Việt Nam xin phép đầu tư dự án kho ngoại quan xăng dầu 120.000 m3 tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, khoản 1 Điều 82 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ, về cơ bản Bộ Tài chính đồng ý với chủ trương của Bộ Công Thương về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đề xuất của Tổng công ty Dầu Việt Nam đề nghị bổ sung Dự án kho ngoại quan xăng dầu 120.000 m3 tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Phụ lục 2 Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 31/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ngoài ra, căn cứ Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì công năng phân loại của Bến Mũi Đất Đỏ (Cảng Phú Quốc) để đón khách du lịch quốc tế. Do vậy, đề nghị Bộ Công Thương yêu cầu Tổng công ty Dầu Việt Nam phân tích, đánh giá bổ sung tại báo cáo khả thi tác động về vị trí thành lập kho ngoại quan xăng dầu đối với hoạt động du lịch tại địa phương.

Bộ Tài chính có ý kiến như trên để Bộ Công Thương được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Kiên Giang (để biết);
- BT Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ (12b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Điều 62. Điều kiện thành lập kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ

1. Kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ được thành lập tại địa bàn nơi có các khu vực sau đây:

a) Cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 82. Thành lập kho ngoại quan

1. Điều kiện thành lập kho ngoại quan:

a) Khu vực đề nghị thành lập kho ngoại quan phải được thành lập trong các khu vực theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan; khu vực được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch phát triển dịch vụ logistics, phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản sản xuất tập trung. Kho ngoại quan được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng hệ thống tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan hải quan, trừ kho nằm trong khu vực cửa khẩu, cảng đã có tường rào ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh;

b) Chủ kho ngoại quan là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có ngành nghề kinh doanh kho bãi, giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan;

c) Kho ngoại quan phải có diện tích tối thiểu 5.000 m2 (bao gồm nhà kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó khu vực kho chứa hàng phải có diện tích từ 1.000 m2 trở lên. Đối với kho chuyên dùng để lưu giữ một hoặc một số chủng loại hàng hóa có yêu cầu bảo quản đặc biệt thì kho ngoại quan phải có diện tích tối thiểu 1.000 m2. Riêng đối với bãi ngoại quan chuyên dùng phải đạt diện tích tối thiểu 10.000 m2, không yêu cầu diện tích kho;

d) Chủ kho ngoại quan phải có hệ thống sổ sách kế toán được ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho và được nối mạng trực tiếp với hải quan quản lý kho ngoại quan. Kho ngoại quan phải được lắp đặt hệ thống camera giám sát đáp ứng tiêu chuẩn giám sát hàng hóa nhập, xuất, tồn kho của cơ quan hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10916/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/08/2015, BCT đã ban hành Công văn 10916/BTC-TCHQ để trả lời BCT về thành lập kho ngoại quan xăng dầu tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

BTC đã căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan 2014, khoản 1 Điều 82 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và kết luận đồng ý với chủ trương của Bộ Công Thương.

Như vậy, BTC đồng ý về việc báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định đề xuất của Tổng công ty Dầu Việt Nam đề nghị bổ sung Dự án kho ngoại quan xăng dầu 120.000 m3 tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Phụ lục 2 Quyết định 1139/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, do công năng phân loại của Bến Mũi Đất Đỏ để đón khách du lịch quốc tế, vì vậy, BTC đề nghị Bộ Công Thương yêu cầu Tổng công ty Dầu Việt Nam phân tích, đánh giá bổ sung tại báo cáo khả thi tác động về vị trí thành lập kho ngoại quan xăng dầu đối với hoạt động du lịch tại địa phương.

Từ khóa: Công văn 10916/BTC-TCHQ

313

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286000