• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 10919/TCHQ-GSQL năm 2015 về tăng cường cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm tại cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10919/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10919/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm tại cửa khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1285/HQGLKT-NV ngày 23/10/2015 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum phản ảnh về tình trạng hai cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Bờ Y, thuộc địa bàn quản lý của đơn vị chưa có cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm làm việc tại cửa khẩu, dẫn đến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật.

Cũng theo Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum báo cáo, hàng năm tại hai cửa khẩu trên phát sinh khối lượng hàng nông sn nhập khẩu là rất lớn, các mặt hàng nhập khẩu gồm: sắn lát, tiêu, điều, đậu nành, ngô, cà phê, đường, v.v... nhất là thời điểm từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, trung bình mỗi ngày có khoảng 900 - 1000 tấn hàng nhập khẩu qua hai cửa khẩu.

Để phấn đấu đạt chỉ tiêu về thời gian thông quan hàng hóa theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ đề ra, Tổng cục Hải quan kính đề nghị Quý Bộ xem xét chỉ định cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu qua hai cửa khu nêu trên theo thẩm quyền của Quý Bộ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế phát sinh tại cửa khẩu.

Trân trọng sự quan tâm phối hợp của Quý Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
-
Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc (- nt -)
-
Cục Bảo vệ thực vật (để phi hợp)
Số 149 Hồ Đc Di, Đng Đa, Hà Nội;
- Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum (thay trả lời);
-
Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10919/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10919/TCHQ-GSQL

2.107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295895