• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 10957/BGTVT-KHĐT năm 2013 triển khai Quyết định 1615/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 10957/BGTVT-KHĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10957/BGTVT-KHĐT
V/v triển khai Quyết định số 1615/QĐ-TTg ngày 17/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.

 

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1615/QĐ-TTg ngày 17/9/2013 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch (Đề án 1615).

Bộ GTVT thông báo cho các đơn vị biết, nghiên cứu để triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị có báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về kết quả triển khai thực hiện Đề án 1615 gửi Bộ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các đơn vị lấy nội dung của Quyết định nêu trên tại trang Web của Bộ GTVT (www.mt.gov.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ thuộc Bộ;
- T/tâm công nghệ TT (để đăng tải trên trang Web của Bộ GTVT);
- Lưu: VT, KHĐT (5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10957/BGTVT-KHĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 15/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10957/BGTVT-KHĐT

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210298