• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 11014/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 11014/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11014/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hantech E & C
Địa chỉ: 180C Hai Bà Trưng, P. Đakao, Q. 1, TPHCM
Mã số thuế: 0307375217

Trả lời văn thư ngày 25/8/2017 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/6/2013) quy định:

“…

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

…”

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/5/2014);

Căn cứ điểm m Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2012, năm 2013) quy định:

“3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp xác định như sau:

m) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

- Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

- Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.”

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2014);

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN;

Trường hợp Công ty theo trình bày, trong năm 2012 có ký hợp đồng với nhà cung cấp là Công ty Cổ phần IBS để cung cấp và lắp đặt đá cho Công ty, thì khi hoàn thành (kể cả chưa thu tiền) Công ty Cổ phần IBS phải lập hóa đơn giao Công ty và kê khai, nộp thuế theo quy định. Trường hợp hoạt động cung cấp và lắp đặt đã hoàn thành trong năm 2013 nhưng đến năm 2017 Công ty Cổ phần IBS mới lập hóa đơn thì Công ty không được tính vào chi phí được trừ năm phát sinh chi phí (năm 2013) do không có hóa đơn hợp pháp hoặc năm phát sinh hóa đơn (năm 2017) do không tương ứng với doanh thu phát sinh năm 2017.

Trường hợp Công ty Cổ phần IBS khi lập hóa đơn cho Công ty ghi rõ thời điểm hoàn thành là năm 2013, các hồ sơ gồm hóa đơn, hồ sơ xử lý vi phạm của bên bán do lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định và các hồ sơ liên quan khác (nếu có) là căn cứ tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN tương ứng với năm phát sinh (năm 2013). Công ty không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn này.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KTT số 2;
- P. Pháp Chế;
- Lưu: VT, TTHT.
1861 nghi

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11014/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 09/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11014/CT-TTHT

281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375873