• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1109/UBDT-TT năm 2016 công tác thông tin đối ngoại về công tác dân tộc với Campuchia giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 1109/UBDT-TT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1109/UBDT-TT
V/v công tác thông tin đi ngoại về công tác dân tộc với Campuchia giai đoạn 2017 - 2020.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phúc đáp Công văn số 248/BTTTT-TTĐN, ngày 25/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác thông tin đối ngoi với Campuchia. Ủy ban Dân tộc đã tham gia một số chương trình và đề xuất kế hoạch thông tin đi ngoại về công tác dân tộc trong giai đoạn 2017 - 2020 như sau:

1. Chương trình hợp tác, dự án, đề án về công tác dân tộc trong giai đoạn 2010 - 2016:

Sau khi nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chức năng liên quan về công tác dân tộc của Vương quốc Campuchia, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì phối hp xây dựng Thỏa thuận Hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia. Trên cơ sở ni dung của Thỏa thuận, hai bên đã thường xuyên duy trì và tăng cường quan h ngoại giao trên cơ sở mi quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu ngh truyền thống hp tác toàn diện, bn vững lâu dài” cụ thể:

- Năm 2014 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã cử đoàn cán bộ Ủy ban Dân tộc do nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương làm trưởng đoàn và 9 thành viên đến thăm và làm việc tại Campuchia.

- Năm 2016 Đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia do Ngài Sos Mousine, Ủy viên TW Đảng nhân dân Campuchia, Quốc Vụ khanh Bộ L nghi và Tôn giáo làm trưởng đoàn cùng 05 thành viên sang thăm Việt Nam và làm việc với Ủy ban Dân tộc từ ngày 03 đến ngày 07/10/2016.

2. Đề xuất kế hoạch thông tin đối ngoại về công tác dân tc với Campuchia trong năm 2017:

- Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác tuyên truyền, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa nhân dân hai nước nói chung và nhân dân hai bên biên gii nói riêng v chủ trương, chính sách, pháp luật của hai nước, về tình đoàn kết hữu nghị truyn thng của nhân dân hai nước và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; tôn trng và thực hiện tt các quy định của Nhà nước mình trong xây dựng đường biên gii của hai nước n định, hòa bình, hữu nghị và cùng có lợi.

- Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc, xây dựng và thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số của hai nước.

- Đào tạo kiến thức hội nhập quốc tế về công tác dân tộc cho cán b làm công tác dân tộc của Campuchia.

- Mời Đoàn cấp cao Bộ Nông nghiệp Campuchia phụ trách dân tộc thiểu số sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

- Tổ chức Đoàn nghiên cứu và đề xuất ký Thỏa thuận Hợp tác về công tác dân tộc giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Bộ L nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia.

3. Đề xuất các đề án, dự án thông tin đối ngoại về công tác dân tộc với Campuchia giai đoạn 2018 - 2020:

- Phối hợp, trao đổi kinh nghiệm phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo nước sạch, ứng phó biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thng, phòng chống mại dâm, HIV/AIDS, tệ nạn buôn bán người trái phép giữa hai nước.

- Cử đoàn cán bộ cấp Lãnh đạo Bộ, cấp Vụ, cấp chuyên viên và cán bộ ở địa phương của hai nước đi tham quan khảo sát, trao đi, học tập kinh nghiệm của nhau về công tác dân tộc và đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác theo nguyên tắc trao đổi đoàn; cứ hai năm một ln, mi ln từ 7 đến 10 người, thời gian không quá 7 ngày. Kinh phí thực hiện theo nguyên tắc: bên cử đoàn đi chịu trách nhiệm chi phí đi, lại quốc tế; bên đón đoàn đài thọ đi lại, ăn, nghỉ và các điều kiện hoạt động của đoàn tại nơi đến.

- Trình Chính phủ mỗi nước để đưa vào Biên bản kỳ họp của Ủy ban Hn hợp Việt Nam - Campuchia chương trình hợp tác đào tạo bi dưỡng nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc, xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc cho cán bộ làm công tác liên quan đến dân tộc từ cấp Trung ương đến cấp địa phương của Vương quốc Campuchia với s lượng từ 15 đến 20 chỉ tiêu/năm, nguồn kinh phí hợp tác đào tạo được sử dụng từ ngun hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Campuchia.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng các Bộ ngành liên quan tuyên truyền chính sách dân tộc nht quán của Việt Nam: Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; Giới thiệu với các cơ quan, chuyên gia nghiên cứu dân tộc, chính sách dân tộc của mi bên nhằm thiết lập mối quan hệ, hợp tác trao đi thông tin khoa học và kinh nghiệm về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các vấn đ có liên quan đến cộng đồng dân tộc hai nước.

Trên đây là công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại và chương trình hợp tác, các đề án, dự án với Campuchia về công tác dân tộc; Ủy ban Dân tộc trân trọng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT,CN (để b/c);
- Website
UBDT;
- Lưu VT, TT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1109/UBDT-TT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1109/UBDT-TT

303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328240