• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 11108/TCHQ-TXNK năm 2016 hướng dẫn áp dụng mã hàng nhập khẩu mặt hàng “bộ thu giải mã tín hiệu truyền hình" do Tổng cục Hải quan ban hành.

Tải về Công văn 11108/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11108/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn áp dụng mã hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghệ ITT.
(s 15 ngõ 134 Lê Trọng Tấn, Q. Thanh Xuân, Hà Nội)

Liên quan đến kiến nghị của Công ty cổ phần công nghệ ITT tại công văn số 2410/2016/CVITT về việc hướng dẫn phân loại mặt hàng “bộ thu giải mã tín hiệu truyền hình”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan hiện đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan về việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với mặt hàng trên. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn sau khi có quyết định cuối cùng của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần công nghệ ITT biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-HằngPL (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11108/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 25/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11108/TCHQ-TXNK
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332393