• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 11115/VPCP-CN năm 2017 về thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11115/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11115/VPCP-CN
V/v thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài Chính.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 7411/BGTVT-VT ngày 07 tháng 7 năm 2017) và ý kiến của Bộ Tư pháp (văn bản số 2776/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 8 năm 2017) về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và các Bộ tại văn bản nêu trên, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan ban hành Kế hoạch và hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch bằng xe ô tô trong các đô thị và trung tâm du lịch kết nối với các cảng hàng không theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; lưu ý bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, chng độc quyền.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phi hp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan thực hiện quy định về quản lý vé, hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế nhằm kiểm soát chặt chẽ, minh bạch về doanh thu, nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp vận tải tham gia hoạt động thí điểm nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Công an, Tư pháp; VHTT&DL;
- UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, Quảng Nam, Đà N
ng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, TP. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, KGVX, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) pvc
23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11115/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 18/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11115/VPCP-CN

264

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365445