• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11168/VPCP-V.I năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 20/2018/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11168/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11168/VPCP-V.I
V/v các vướng mắc trong quá trình thực hiện QĐ số 20/2018/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công an, Quốc Phòng, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại văn bản số 3798/UBND-NCTCD ngày 27 tháng 8 năm 2018 và Bộ Tài chính tại văn bản số 13581/BTC-TCHQ ngày 05 tháng 11 năm 2018 về xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài (sao gửi các văn bản kèm theo), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

- Đồng ý các nội dung báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 13581/BTC-TCHQ ngày 05 tháng 11 năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thực hiện theo ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.

- Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài; đồng thời, đối với số thuốc lá đang còn tồn tại các kho chứa thì cần thực hiện đánh giá chất lượng, nếu đảm bảo chất lượng thì thực hiện bán đấu giá để xuất khẩu ra nước ngoài, nếu không đảm bảo chất lượng thì thực hiện tiêu hủy.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- VP TT BCĐ 389 quốc gia;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, Cổng TTĐT, các Vụ: PL, CN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, V.I (3). L.V.Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11168/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 16/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11168/VPCP-V.I

465

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
399967