• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng

 

Công văn 11222/VPCP-CN năm 2017 về dự thảo Báo cáo gửi Đại biểu Quốc hội về thực hiện mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để xử lý việc quá tải của sân bay và giao thông khu vực xung quanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11222/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11222/VPCP-CN
V/v dự thảo Báo cáo của Chính phủ gửi Đại biểu Quốc hội về việc thực hiện mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để xử lý việc quá tải của sân bay và giao thông khu vực xung quanh

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11795/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2017) về dự thảo Báo cáo của Chính phủ gửi Đại biểu Quốc hội về việc thực hiện mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để xử lý việc quá tải của sân bay và giao thông khu vực xung quanh sân bay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 1176/TTg-CN ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc thuê Tư vấn chuyên ngành quốc tế nghiên cứu, rà soát Quy hoạch, xây dựng phương án mở rộng và lập điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ gửi Đại biểu Quốc hội về việc thực hiện mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để xử lý việc quá tải của sân bay và giao thông khu vực xung quanh sân bay

- Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo và gửi Quốc hội theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: QP, KH&ĐT, XD, TP, TN&MT, TC;
- UB An ninh hàng không dân dụng quốc gia;
- VPCP; BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, TKBT, QHĐP, NC, QHQT, PL;
- Lưu: VT, CN(2). LM

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11222/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 22/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11222/VPCP-CN

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365400