• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Công văn 11254/VPCP-KTTH năm 2017 về xử lý kiến nghị của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11254/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11254/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tại Công văn số 715/BC-UBTCNS14 ngày 09 tháng 10 năm 2017 về việc kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Unilever Việt Nam (Văn bản có gửi Bộ Tài chính), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và với cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tại Công văn 715/BC-UBTCNS 14 nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trong tháng 12 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11254/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 23/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11254/VPCP-KTTH

301

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365402