• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 11422/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng xe ô tô cứu thương do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11422/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11422/TCHQ-TXNK
V/v thuế TTĐB, thuế GTGT xe ô tô cứu thương

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Kartenex.
(Đ/c số 7F6 Bách khoa, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Ngày 06/9/2014 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 37/CV ngày 05/8/2014 của Công ty cổ phần Kartenex về việc đề nghị ghi thu, ghi chi thuế TTĐB và thuế GTGT xe ô tô cứu thương. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do hồ sơ, tài liệu kèm theo công văn vướng mắc số 37/CV của Công ty cổ phần Kartenex cung cấp chưa đầy đủ nên Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để xem xét xử lý vướng mắc cho Công ty. Vì vậy, đề nghị Công ty cổ phần Kartenex cung cấp hồ sơ như sau:

Hồ sơ nhập khẩu và các tài liệu liên quan để chứng minh số xe ô tô cứu thương nhập khẩu thuộc 31 tờ khai theo trình bày của Công ty đã bán được sử dụng tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập (kể cả các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên) đã nhập khẩu trước ngày 01/4/2009 bằng nguồn ngân sách nhà nước cấp hoặc từ nguồn kinh phí của địa phương và dự toán chi NS được giao chưa bố trí kinh phí để nộp thuế TTĐB, thuế GTGT.

Hồ sơ, tài liệu bổ sung đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 25/9/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Kartenex được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11422/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Hồng Vân
Ngày ban hành: 18/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11422/TCHQ-TXNK

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250043