• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 11427/TCHQ-KTSTQ năm 2014 kiểm tra mặt hàng tổ yến nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11427/TCHQ-KTSTQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11427/TCHQ-KTSTQ
V/v kiểm tra mặt hàng tổ yến nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

 

Theo thông tin phản ánh, hiện có một số doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng t yến (nhóm 0410) qua Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khai báo giá thấp từ 200 - 400 USD/kg, trong khi đó mức giá tham chiếu tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá ban hành theo Quyết định số 1114/QĐ-TCHQ ngày 10/4/2014 của Tổng cục Hải quan đối với mặt hàng tổ yến là 535 USD/kg và 752 USD/kg tùy từng loại. Để hạn chế việc gian lận về giá nhập khẩu mặt hàng tổ yến, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. H Chí Minh:

- Tăng cường công tác kiểm tra các lô hàng tổ yến nhập khẩu, kịp thời phát hiện gian lận trong khai báo về trị giá để xử lý theo quy định của pháp luật;

- Chủ động rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng tổ yến nhưng khai báo giá thấp, tiềm ẩn rủi ro lớn về thuế để tổ chức kiểm tra sau thông quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyn Ngọc Túc (để b/cáo);
- Các Cục Hải quan tỉnh, TP (để t/hiện);
-
Lưu: VT, KTSTQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11427/TCHQ-KTSTQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 19/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11427/TCHQ-KTSTQ

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249915