• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Công văn 1146/BNN-KTHT năm 2014 tham gia ý kiến góp ý về dự thảo Chính sách sau tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 1146/BNN-KTHT
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/BNN-KTHT
V/v tham gia ý kiến góp ý về dự thảo Chính sách sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………

Thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội;

Đến tháng 02 năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng xong dự thảo lần thứ nhất và xin ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản của các địa phương có liên quan về nội dung chính sách ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện;

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các tỉnh, thành phố có liên quan và hoàn chỉnh dự thảo lần 2. Để tiếp tục hoàn thiện chính sách trên sát với thực tiễn và phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, đồng thời, đảm bảo tiến độ yêu cầu tại các Nghị quyết trên của Quốc hội và Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi tới Quý Bộ và các cơ quan có liên quan dự thảo lần 2 chính sách trên và Bảng tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các tỉnh, thành phố có liên quan;

Đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, có ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản và gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT theo địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và hòm thư điện tử: sontdsl21n@gmail.com hoặc nts.bnn@gmail.com trước ngày 26 tháng 4 năm 2014 để tổng hợp, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Rất mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Quý cơ quan.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1146/BNN-KTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Thanh Nam
Ngày ban hành: 07/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1146/BNN-KTHT

221

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225781