• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11460/BGTVT-ĐTCT năm 2020 về sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử động không dừng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 11460/BGTVT-ĐTCT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11460/BGTVT-ĐTCT
V/v sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử động không dừng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam:
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Công ty TNHH Thu phí tự động VETC;
- Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 về việc triển khai áp dụng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn cả nước nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông, đảm bảo an toàn, chống ùn tắc giao thông và tiết kiệm chi phí xã hội. Bộ Giao thông vận tải đề nghị các bộ, ngành, địa phương:

- Chỉ đạo thực hiện việc dán thẻ đầu cuối và sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng đối với toàn bộ các phương tiện thuộc diện thu phí do bộ, ngành, địa phương quản lý.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động dán thẻ, sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng khi qua các trạm thu phí.

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC và Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam phối hợp trong quá trình các bộ, ngành, địa phương triển khai dán thẻ.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cám ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của các bộ, ngành, địa phương đối với ngành giao thông vận tải trong thời gian tới./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, ĐTCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11460/BGTVT-ĐTCT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 13/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11460/BGTVT-ĐTCT

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
457574