• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1150/GSQL-GQ3 năm 2018 về thủ tục nhập khẩu tài sản chìm đắm đối với xác tàu M/V Jupiter do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 1150/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/GSQL-GQ3
V/v thủ tục nhập khẩu tài sản chìm đắm đối với xác tàu M/V Jupiter

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Ngày 17/4/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 28/2018/BSV/XNK-GN của Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Bông Sen Vàng đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu đối với tài sản chìm đắm là tàu M/V Jupiter tại vùng biển Quy Nhơn (Bình Định). Về việc này, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Định căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ, Quyết định số 86/QĐ-CVHHQNh ngày 22/02/2018 của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và công văn số 166/KSON-KK ngày 08/2/2018 của Cục Kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường (bản chính) để chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với tài sản chìm đm là tàu M/V Jupiter sau khi trục vớt theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CPĐTXNK Bông Sen Vàng (thay t/1);

(Đ/c: S 6C, ph Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội)
- Lưu: VT, GS3 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Điều 28. Xử lý tài sản chìm đắm thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Việc xử lý tài sản chìm đắm thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện như sau:

1. Tài sản chìm đắm là tàu thuyền sau khi trục vớt nếu được bán cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thì phải thực hiện các thủ tục về xuất, nhập khẩu và thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1150/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1150/GSQL-GQ3

231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380521