• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 11504/TCHQ-TXNK năm 2014 xóa khoản tiền nợ thuế, tiền phạt, phát sinh trước ngày 01/7/2007 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11504/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11504/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3160/HQHCM-TXNK ngày 29/8/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị xóa khoản tiền thuế, tiền phạt, phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ của Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Phú Yên (MST: 4400112386) là doanh nghiệp nhà nước đã có Quyết định giải thể số 3899/QĐ-CT ngày 31/12/2001 của UBND tỉnh Phú Yên). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

Kết quả tra cứu danh sách tờ khai nợ thuế trên hệ thống kế toán thuế tập trung ngày 18/9/2014 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Phú Yên vẫn còn nợ thuế tại Cục Hải quan Bình Định. Do vậy, để có cơ sở xem xét xử lý xoá tất cả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ của Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Phú Yên tính đến thời điểm hiện tại ở tất cả các đơn vị hải quan trên toàn quốc, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Định rà soát, kiểm tra lại nợ thuế của Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Phú Yên. Trường hợp nếu Công ty còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước 01/7/2007 tại đơn vị mình quản lý thì đề nghị đơn vị căn cứ quy định về hồ sơ xoá nợ tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính xác nhận số nợ của Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Phú Yên và có công văn đề nghị xoá nợ gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 25/9/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo để đem vị biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11504/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 19/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11504/TCHQ-TXNK

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250522