• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11537/VPCP-NN năm 2017 về báo cáo kết quả xử lý các vụ vi phạm khai thác gỗ trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Ea Súp theo phản ánh của báo Nhân dân Điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11537/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11537/VPCP-NN
V/v báo cáo kết quả xử lý các vụ vi phạm khai thác gỗ trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Ea Súp theo phản ánh của báo Nhân dân Điện tử

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Về Báo cáo kết quả xử lý các vụ vi phạm khai thác gỗ trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Ea Súp theo phản ánh của báo Nhân dân Điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk tại văn bản số 7993/UBND-NNMT ngày 09 tháng 10 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các chủ rừng (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ea H'mơ và Ya Lốp), Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp, Hạt kiểm lâm Ea Súp, Ủy ban nhân dân 04 xã (Ia J’lơi, Ia J'lốp, Ea Rôk, Cư Kbang) tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan đến các vụ vi phạm khai thác gỗ trái phép trên địa bàn, xử lý theo quy định; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý việc khai thác, mua, bán, vận chuyển gỗ rừng tự nhiên trái phép theo đúng các quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng
CP;
- Các Bộ: CA, TNMT; NNPTNT;
- Báo Nhân dân Điện tử;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao
Lục, các Vụ: TH, PL, NC, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, NN (2)Tn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11537/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 30/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11537/VPCP-NN

215

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366014