• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11543/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 11543/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11543/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Techno Associe Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà A, Khu Vườn ươm doanh nghiệp, Lô D1, đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TP.HCM
Mã số thuế: 0311841654

Trả lời văn bản số TAV/201710-01 ngày 18/10/2017 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):

- Tại Điều 1 quy định phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế:

“…

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.”

- Tại Khoản 4 Điều 7 hướng dẫn quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế:

“Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo Phụ lục số 02/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thu nhập chịu thuế. Cụ thể như sau:

…”

- Tại Khoản 1a Điều 26 quy định về khai thuế:

“1. Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

…”

Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định:

“b.1) Hồ sơ khai thuế tháng, quý

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế theo Tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC .

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày có nhân viên người nước ngoài trong năm tính thuế là đối tượng cư trú tại Việt Nam, nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công (thu nhập không bao gồm thuế) do Công ty chi trả (bao gồm lương do Công ty chi trả trực tiếp và lương do Công ty chi trả thông qua Công ty Techno Associe tại Nhật Bản), tiền thuế TNCN do Công ty chịu thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN của người nước ngoài trên toàn bộ thu nhập từ tiền lương, tiền công Công ty chi trả theo mẫu số 05/KK-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC) hàng tháng hoặc quý (nếu Công ty thuộc đối tượng kê khai thuế TNCN theo quý) để nộp vào ngân sách nhà nước (Cá nhân người nước ngoài không phải kê khai trực tiếp theo mẫu số 02/KK-TNCN). Trường hợp thu nhập Công ty chi trả cho nhân viên người nước ngoài là khoản thu nhập chưa bao gồm thuế thì Công ty phải quy đổi thành thu nhập đã bao gồm thuế trước khi tính thuế TNCN theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu (VT, TTHT).
2244-36544445/2017 NTN

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11543/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 27/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11543/CT-TTHT

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375884