• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xử lý thông tin báo nêu


 

Công văn 1155/VPCP-CN năm 2019 xử lý thông tin báo nêu về ứng dụng gọi xe công nghệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1155/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1155/VPCP-CN
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Báo Thanh niên điện tử ra ngày 25 tháng 01 năm 2019 có bài "Nhận thức được cơ hội to lớn từ nền công nghiệp 4.0 nhưng chúng ta vẫn chưa có được sự chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc các mạng này" (Bản chụp bài báo kèm theo); trong đó có nội dung phản ánh về "Nhiều chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, ứng dụng công nghệ chưa thật sự sẵn sàng. Rõ nhất là các ứng dụng gọi xe công nghệ, đã hơn 2 năm nghiên cứu với 6 lần chỉnh sửa, Bộ Giao thông vận tải vẫn chưa đưa ra được khung pháp lý rõ ràng. Sự chậm trễ về chính sách là nguyên nhân gây ra nhiều xáo động trong môi trường kinh doanh vận tải, dẫn đến vụ kiện Vinasun và Grab. Có ý kiến cho rằng, "nóng" chủ trương nhưng "nguội" thực tế".

Về các nội dung trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 02 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Báo Thanh niên;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KGVX, Cục KSTT;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1155/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 13/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1155/VPCP-CN

267

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406797