• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 11658/TCHQ-TXNK năm 2015 về thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu mặt hàng vỏ bọc đầu cáp, vỏ bọc đầu dây cáp dùng trên ô tô, xe máy do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11658/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11658/TCHQ-TXNK
V/v thông quan hàng hóa

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tp.Hải Phòng;
- Công ty TNHH Hi-Lex.
(Đ/c: Nomura-Ha
i Phong IZ, km13 High Way No5, An Duong, Hải Phòng).

 

Trả lời công văn số tham chiếu 1/12/2015-HL/ID/2015 ngày 01/12/2015 của Công ty TNHH Hi-Lex đề nghị được thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian chờ xem xét, giải quyết việc phân loại mã số mặt hàng vỏ bọc đầu cáp, vỏ bọc đầu dây cáp dùng trên ô tô, xe máy, Công ty TNHH Hi-Lex được tạm thời chưa phải nộp số tiền thuế 4.478.582.455 đồng (theo Quyết định ấn định thuế số 290/QĐ-KTSTQ ngày 30/11/2015) và tạm thời được kê khai, tính thuế mặt hàng vỏ bọc đầu cáp, vỏ bọc đầu dây cáp dùng trên ô tô, xe máy theo khai báo, với điều kiện:

- Ngoài khoản nợ thuế ấn định (4.478.582.455 đồng), Công ty không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác.

- Công ty phải cam kết thực hiện quyết định cuối cùng về phân loại mã số mặt hàng nêu trên.

Công văn này thay thế công văn số 11610/TCHQ-TXNK ngày 09/12/2015 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp.Hải Phòng và Công ty TNHH Hi-Lex biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11658/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 10/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11658/TCHQ-TXNK
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297706