• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11672/BTC-TCT năm 2013 lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 11672/BTC-TCT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11672/BTC-TCT
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

Trả lời công văn số 3109/VINACOMIN-KH ngày 12/6/2013 của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam về lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận chuyển đất đá trên khai trường mỏ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

+ Tại khoản 7 Điều 2 quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ gồm:

"7. Ôtô (kể cả ô tô điện), rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp."

+ Tại Điều 3 quy định về người nộp lệ phí trước bạ là:

"Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này."

Căn cứ các quy định trên, Ôtô (kể cả ô tô điện), rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô thuộc loại phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ chỉ phải nộp lệ phí trước bạ khi chủ tài sản đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Văn bản này thay thế công văn số 10720/BTC-TCT ngày 14/8/2013 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Vụ CST, Vụ PC-BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ
...
7. Ô tô (kể cả ô tô điện), rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11672/BTC-TCT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11672/BTC-TCT

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207815