• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế thu nhập cá nhân


 

Công văn 11696/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân của phần lợi tức nhận được khi tham gia góp vốn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 11696/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11696/CT-TTHT
V/v thuế TNCN của phần lợi tức nhận được khi tham gia góp vốn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhôm Hợp Kim Tân Quang
Địa chỉ: Lô A6D, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
 Mã số thuế: 0302911506

Trả lời văn thư số 01-9/2019 ngày 09/09/2019 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân, Cục thuế Thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn:

“…

g) Thu nhập từ cổ tức trả bằng cả phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.”

 Căn cứ Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

“1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này.

2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời đim xác định thu nhập tính thuế đi với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

a) Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

b) Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

c) Đối với thu nhập từ cổ tức trả bng cổ phiếu theo hướng dẫn tại điểm e, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.

d) Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước ngoài dưới mọi hình thức thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thu nhập.

Căn cứ Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 hướng dẫn về hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Căn cứ các quy định trên, Trường hợp các cá nhân góp vốn trong Công ty có thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn thì khoản thu nhập này chịu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn, thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyn nhượng vốn, rút vốn. Về các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế, đ nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC .

Cục Thuế TP trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TT-KKT9;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu (TTHT, VT);
1754-1092Vhlam

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11696/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 15/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11696/CT-TTHT

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431476