• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 11711/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại mặt hàng phân bón nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11711/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11711/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng phân bón

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinaf.
(Phòng 210, tòa nhà X1, 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 15/VINAF-2015 ngày 26/11/2015, số 10-8/VINAF-2015 ngày 15/8/2015, Công văn:    /VN ngày 31/3/2015 của Công ty cổ phn Đầu tư và Phát triển Vinaf kiến nghị về việc phân loại mặt hàng phân bón Basafic nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 3/12/2015, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 11462/TCHQ-TXNK đề nghị Trung tâm PTPL hàng hóa XNK phối hp với Công ty cổ phn Đầu tư và Phát triển Vinaf, thực hiện lấy mẫu mặt hàng tương tự do Công ty nhập khẩu gửi phân tích/giám định tại cơ quan quản lý chuyên ngành để làm rõ nguồn gốc các thành phần trong sản phẩm.

Do đó, sau khi có kết quả phân tích/giám định của cơ quan quản lý chuyên ngành, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét trả lời kiến nghị tại các công văn nêu trên của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinaf.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinaf biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11711/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 11/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11711/TCHQ-TXNK
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297876