• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa


 

Công văn 1176/TCHQ-CNTT năm 2019 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công an do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1176/TCHQ-CNTT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1176/TCHQ-CNTT
V/v triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công an

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ theo công văn thông báo 235/V01-P2 ngày 17/01/2019 của Bộ Công an, Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau:

Từ ngày 28/01/2019,02 thủ tục hành chính sau được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia:

- Cấp giấy phép mang pháo hoa, thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa vào Việt Nam;

- Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đối với trường hợp vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để xuất khẩu.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu giấy phép trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) đối với 02 thủ tục hành chính nêu trên cho cán bộ hải quan;

- Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý đối với 02 thủ tục hành chính nêu trên và không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để phối hợp);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1176/TCHQ-CNTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 28/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1176/TCHQ-CNTT

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408635