• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 1182/BNG-LT năm 2015 đóng góp ý kiến dự thảo công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét lại chính sách thuế áp dụng khi chuyển nhượng xe ô tô của Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Công văn 1182/BNG-LT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1182/BNG-LT
V/v đóng góp ý kiến dự thảo công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc công văn số 3943/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Quý Bộ về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét lại chính sách thuế áp dụng khi chuyển nhượng xe ô tô của Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao xin có ý kiến như sau:

1. Bộ Ngoại giao cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ của Bộ Tài chính.

2. Để nêu rõ phản ánh của Đoàn Ngoại giao và cơ sở để các Bộ xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đề nghị Bộ Tài chính bổ sung và sửa đổi một số nội dung tại mục 1 dự thảo công văn như sau:

- "Thực tế sau hơn một năm triển khai thực hiện Quyết định nêu trên, nhiều cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam đã phản ánh theo cách tính mới, mức thuế các tổ chức, cá nhân Việt Nam phải trả khi mua xe của Đoàn Ngoại giao là quá cao, điều này gây khó khăn cho Đoàn Ngoại giao trong việc chuyển nhượng xe. Vì vậy, Đoàn Ngoại giao đề nghị Chính phủ Việt Nam xem xét áp dụng chính sách thuế như trước đây (không áp dụng chính sách thuế hỗn hợp) khi Đoàn Ngoại giao chuyển nhượng xe tại Việt Nam. Một số cơ quan đại diện cho biết sẽ thông báo về nước và đề nghị thực hiện có đi có lại đối với các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước mình.

Để đảm bảo tính ổn định tại các quy định của Nhà nước Việt Nam nhưng cũng tránh phản ứng của Đoàn Ngoại giao khi ta thay đổi chính sách, xét thấy đối với các xe tạm nhập khẩu trước thời điểm Quyết định 53/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thì tại thời điểm tạm nhập các chủ xe không biết trước việc sẽ áp dụng chính sách thuế mới khi chuyển nhượng xe tại Việt Nam, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép các trường hợp xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tạm nhập khẩu trước thời điểm Quyết định 53/2013/QĐ-TTg có hiệu lực..." (nội dung tiếp theo như nêu tại dự thảo công văn).

- Về từ ngữ: Thay cụm từ, “cơ quan Ngoại giao” bằng cụm từ “cơ quan đại diện”.

Bộ Ngoại giao xin trao đổi một số ý kiến để Quý Bộ tham khảo, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC, LT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Minh Khôi

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1182/BNG-LT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Đặng Minh Khôi
Ngày ban hành: 14/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1182/BNG-LT

645

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
274727