• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Hệ thống điện truyền tải

 

Công văn 119/BCT-KHCN năm 2018 về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên lưới điện phân phối do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 119/BCT-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/BCT-KHCN
V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên lưới điện phân phối

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong năm 2017, những cơn bão đổ bộ vào đất liền đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương, đặc biệt tại một số tỉnh khu vực miền Trung như Hà Tĩnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên và Khánh Hòa. Những hiện tượng tự nhiên ngày càng khắc nghiệt này đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản trên lưới điện phân phối cho ngành điện, gây mất điện trên diện rộng và ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện. Nhằm tăng cường sự chủ động trong công tác phòng chng thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiệt hại đối với công trình xây dựng trên lưới điện phân phối, Bộ Công Thương đề nghị:

1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phi hợp với các cơ quan chức năng địa phương và đơn vị quản lý lưới điện phân phối trên địa bàn triển khai rà soát, đánh giá việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến các công trình xây dựng trên lưới điện phân phối trong đó tập trung vào cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

2. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng địa phương tăng cường triển khai công tác kiểm tra, giám sát chất lượng cột điện bê tông cốt thép ly tâm trên lưới điện phân phối theo thẩm quyền, tập trung vào các hoạt động: (i) Kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; (ii) Bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; (iii) Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: (i) Rà soát, đánh giá việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến cột điện bê tông cốt thép ly tâm đối với các dự án do đơn vị trong Tập đoàn Điện lực là chủ đầu tư; (ii) Đánh giá công tác quản lý, sử dụng, bảo trì cột điện bê tông cốt thép ly tâm trên lưới điện phân phối để có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế; (iii) Tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý chất lượng cột điện bê tông cốt thép ly tâm trên lưới điện phân phối.

Định kỳ hàng năm, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam có báo cáo về hoạt động này trong nội dung báo cáo về công tác phòng chống thiên tai gửi Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) và cơ quan có thẩm quyền liên quan. Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc và tăng cường thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên lưới điện phân phối theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ
trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để ph/h
p);
- Bộ Xây dựng (để phối hợp);
- Các Cục: ATMT, ĐL;
- Lưu: VT, KHCN(cuonglv).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 119/BCT-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 05/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 119/BCT-KHCN

288

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377408